Prostitutie maatschappelijk werk

De maatschappelijk werksters van De Haven bieden op basis van hun expertise en kennis hulp aan mensen die in de prostitutie werken. 

Het maatschappelijk werk team van De Haven is laagdrempelig toegankelijk. Vier dagen in de week is er in het kantoor vrije inloop voor korte vragen. Ook vinden er op afspraak hulpverleningsgesprekken plaats met maatschappelijk werkers. 

De Haven biedt:

  • Uitgebreid fysiek en online veldwerk
  • Maatschappelijk werk trajecten
  • Vijf dagen per week inloop voor korte vragen
  • Empowerment 
  • Jobcoaching
  • Een maatjesproject 
  • Nederlandse taalles
  • Een uitgebreid uitstapprogramma voor vrouwen die willen stoppen met prostitutie