uit de praktijk

Waarom is stoppen met prostitutie zo moeilijk?


In de bijna tien jaar dat ik als veldwerker de prostitutiestraten in Den Haag bezoek, zijn de vrouwen die abrupt stoppen met het werk op een halve hand te tellen. Twee keer maak ik mee dat een vrouw tijdens een bezoek van De Haven besluit: ik kan dit werk niet meer. Ik stop ermee. Nu.


De eerste keer is het een zwangere vrouw. We delen rond kerst altijd een cadeautje uit met een kaartje met een Bijbeltekst. De woorden sluiten precies bij haar situatie aan. Haar masker gaat af en ze vertelt haar verhaal. Ze wordt door haar vriend gedwongen om dit werk te doen. Hij heeft pas in haar buik geschopt omdat hij het kind niet wil. Diezelfde avond wordt ze door de politie naar een veilige plek gebracht.


De andere vrouw werkt nog maar een paar dagen in de Doubletstraat en is zo geschokt. Na een gesprek met een maatschappelijk werker van De Haven pakt ze haar spullen en gaat zonder om te kijken naar huis. 


In de prostitutie worden mensen dagelijks geconfronteerd met seksueel misbruik, geweld, intimidatie, grensoverschrijdend gedrag en minachting. Dan hebben we het nog niet over alle lichamelijke en psychische gevolgen waar vrouwen mee te maken krijgen. Niet bepaald de beste arbeidsvoorwaarden. Toch blijkt uit de praktijk dat als vrouwen en mannen werkzaam zijn in de prostitutie het moeilijk vinden om zomaar te stoppen. 


Om te begrijpen waarom stoppen niet makkelijk is, moeten we kijken naar de beginpositie van deze vrouwen. In veel gevallen is er sprake van mishandeling of misbruik in de jeugd of door de partner, armoede, laaggeschooldheid en een gebrek aan toekomstperspectief in eigen land. Dit zijn allemaal factoren die een vrouw kan tegenhouden om te stoppen. Dit zien we ook in het verhaal van Sofia op pagina 2. Zelfs met professionele hulp van buitenaf is het ontzettend moeilijk om uit de prostitutie te stappen. Vrouwen overleven door een dubbelleven te leiden. Hoe bijzonder zijn die momenten dat vrouwen hun masker afzetten en laten zien wat prostitutie écht met hen doet.

Wij zijn blij met elke vrouw en man die wil stoppen met het werk in de prostitutie en doen er alles aan om hen hierin te begeleiden. We hebben hulpverleners met jarenlange ervaring in het begeleiden van ex-prostituees. Onze hulp is gratis voor de vrouwen maar wordt mede betaald door een grote en trouwe achterban die deze vrouwen een leven in vrijheid en zonder masker gunt. Steeds weer zien we hoe groot de worsteling is om te stoppen maar we zien en geloven ook dat er altijd hoop is. We doen ons werk voor al die mannen en vrouwen die nog geen uitweg zien en voor die ene vrouw die besluit: ik stop ermee. 
Prostitutie