Maatje

De Haven zoekt regelmatig maatjes voor (ex)-prostituees

Veel vrouwen in de prostitutie zouden willen stoppen met dit werk, maar weten niet hoe. Stichting de Haven helpt hen in dit moeilijke traject. Naast maatschappelijke hulp is er het maatje, iemand die de vrouw (of man) wil steunen bij haar keuze om een leven op te bouwen buiten de prostitutie.

Maatje zijn, wat houdt het in?
Van een maatje wordt verwacht dat ze tijd wil vrijmaken om eens per twee weken op te trekken met de vrouw aan wie ze gekoppeld wordt. Juist omdat het maatje (vaak als één van de weinigen) op de hoogte is van het verleden van de ex-prostituee is het contact zo belangrijk. De inhoud van het contact verschilt per koppel, maar betekent vaak dat het maatje initiatief neemt om samen leuke dingen te doen als theedrinken, koken, sporten etc.
Het is niet niks, maatje zijn van een vrouw die in de prostitutie heeft gewerkt. Daarom worden de maatjes toegerust en aangestuurd door een coördinator. Zij ondersteunt jou in je werk als maatje, biedt een luisterend oor en geeft zo nodig advies.

Maatje zijn, iets voor jou?
Fijn als dit werk je aanspreekt. Nu is het niet eenvoudig om maatje zijn voor iemand met een prostitutieverleden. Daarom zijn er criteria waaraan je als maatje moet voldoen. Zo dien je:

  • Minimaal 25 jaar te zijn;
  • Stabiel in het leven te staan;
  • Geduld op te kunnen brengen en goed te kunnen luisteren;
  • Eens per 2 weken een dagdeel vrij te maken;
  • Beschikbaar voor een periode van minimaal een jaar;
  • Discipline op te kunnen brengen om te rapporteren en
  • Leiding te kunnen accepteren.
  • We zijn met name op zoek naar vrouwen die naast Nederlands ook Spaans of een Oost-Europese taal spreken.


Verder vinden wij het belangrijk dat je een persoonlijk geloof hebt in Jezus Christus!

Stuur voor meer informatie of een oriënterend gesprek een mail naar Stichting De Haven met jouw motivatie. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.