Downloads

Veel mensen, kerken en bedrijven steunen ons werk. Met gebed, belangstelling en financiële bijdragen. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Ons werk kan niet zonder uw steun.

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over ons werk, onze beleid en onze visie en de dagelijkse gebeurtenissen.

 

 

Jaarverslagen


Download hier het jaarverslag van De Haven
 
- Jaarverslag 2018

Havenpost


De laatste edities van onze papieren nieuwsbrief
 
- Havenpost winter 2019
- Havenpost zomer 2019
- Havenpost zomer 2018

Donateursformulier


Het werk van De Haven kan niet zonder uw steun. Wilt u ons werk (ook) financieel ondersteunen? Graag! Download onderstaand formulier en stuur het ingevuld aan ons retour. Bedankt voor uw betrokkenheid!
 
- Donateursformulier

Overig


Overige downloads